Ngoại khóa “Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục dành cho tuổi vị thành niên”

Ngoại khóa “Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục dành cho tuổi vị thành niên”

Lượt xem:

Kính thưa BHG nhà trường, các thầy cô giáo, Ban chấp hành hội CMPHHS, thưa toàn thể các em học sinh thân mến! Chăm sóc sức khỏe vị thành niên là một vấn đề xã hội rất quan tâm, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ sẽ dễ dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đạo đức lối sống, việc học hành, có khả năng ảnh [...]