Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Giới thiệu sách tại thư viện 03/09/2019 Văn bản khác, Giới thiệu sách tại thư viện
Các bài tuyên truyền về một số các dịch bệnh 20/08/2019 Văn bản khác, Các bài tuyên truyền về một số các dịch bệnh
29b/PA-TS-THPT 02/05/2019 Thông báo, Văn bản khác, Phương án tuyển sinh vào 10 và kế hoạch phân ban năm học 2019-2020