Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11a/KH-THPT 18/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính công năm 2018
125/KH-THPT 27/10/2017 Kế hoạch, Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017-2018
37a/KH-THPT TP 20/05/2017 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1306/SGDĐT-VP 19/09/2014 Hướng dẫn công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên