Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11a/KH-THPT 18/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính công năm 2018
125/KH-THPT 27/10/2017 Kế hoạch, Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2017-2018
37a/KH-THPT TP 20/05/2017 Kế hoạch, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017