Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
168-QĐ/THPT TP 07/09/2020 Quyết định, Quyết định thành lập ban biên tập website
169-QĐ/TP 07/09/2020 Quyết định, Quyết định thành lập tổ tư vấn tâm lý
160-QĐ/TP 03/09/2020 Quyết định, Quyết định thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm
132/QĐ-THPT 02/10/2019 Quyết định, Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của trường THPT Trần Phú