Huỳnh Cao Đông
 • Huỳnh Cao Đông
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ
 • 0905264748
 • Đại học Lịch sử Trung cấp LLCT
Lê Quốc Khánh
 • Lê Quốc Khánh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0917014077
 • lekhanh.krongno@gmail.com
 • Sư phạm Ngữ văn. Trung cấp lí luận chính trị
Phạm Thanh Tùng
 • Phạm Thanh Tùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0917991678
 • Sư phạm Sinh học