Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
103/TB-THPT 22/06/2020 Thông báo, THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021
2189/BGDĐT-QLCL 19/06/2020 Thông báo, Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020
96a/TB-THPT 08/06/2020 Thông báo, Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019
106a/TB-THPT 15/08/2019 Thông báo, Thông báo thu học phí và các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, năm học 2019-2020
29b/PA-TS-THPT 02/05/2019 Thông báo, Văn bản khác, Phương án tuyển sinh vào 10 và kế hoạch phân ban năm học 2019-2020
48/TB-TP 12/04/2019 Thông báo, Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2017-2018