HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/9/2019, hưởng ứng tháng an toàn giao thông, Đoàn thanh niên trường THPT Trần Phú đã lồng ghép vào buổi chào cờ đầu tuần 4 những tiểu phẩm kịch ngắn do học sinh các lớp dàn dựng với nội dung ” an toàn khi tham gia giao thông” nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh.