HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NLĐ TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/9/2019 trường THPT Trần Phú tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020.

Hội nghị đã được nghe thầy Lê Quốc Khánh – P. Hiệu trưởng nhà trường đọc Báo cáo kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm học 2018-2019.

Hội nghị được nghe thầy Huỳnh Cao Đông – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua dự thảo Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu và thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm học 2019-2020.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Hiền – Kế toán nhà trường Báo cáo công tác tài chính năm 2019 và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019-2020.

Hội nghị được nghe đồng chí Trương Văn Chức – Trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường đọc Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020.

Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Văn Tiếp – Chủ tịch công đoàn nhà trường đọc Báo cáo kết quả thi đua của công đoàn năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ của công đoàn năm học 2019-2020.

Đồng chí Tiếp cũng thay mặt cho công đoàn nhà trường tặng giấy khen của công đoàn Sở cho những công đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn đơn vị năm học 2018-2019; phát động phong trào thi đua công đoàn nhà trường, tổ chức cho công đoàn viên đăng ký thi đua đầu năm học; tổ chức cho công đoàn viên tham gia ký kết giao ước thi đua năm học 2019-2020 về không vi phạm an toàn giao thông, không hút thuốc lá trong cơ quan nơi làm việc, …

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Tùng – Phó bí thư chi bộ, P. Hiệu trưởng nhà trường thông qua quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường, quy tắc ứng xử trong cơ quan trường học.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Tiếp thông qua quy chế phối hợp giữa nhà trường với công đoàn và thông qua ba rem thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện Nghị quyết phướng hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu Giáo dục năm học 2019-2020. Các đồng chí trong Hội nghị đã biểu quyết 100% đồng ý với tất cả các chỉ tiêu trong Nghị quyết.

Trong Hội nghị, đồng chí Huỳnh Cao Đông – Hiệu trưởng nhà trường cũng đã tuyên dương và khen thưởng các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, năm học 2018-2019.

Trong niềm vui phấn khởi của giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Hội nghị công chức, viên chức và người lao động trường THPT Trần Phú năm học 2019-2020 đã diển ra trong không khí ấm cúng, cởi mở dân chủ và thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị: