HỘI NGHỊ PHHS TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/9/2019 trường THPT Trần Phú tổ chức hội nghị phụ huynh học sinh toàn trường năm học 2019-2020.

Hội nghị gồm có Ban lãnh đạo nhà trường, Bí thư đoàn thanh niên, 14 GVCN của 14 lớp, thư ký nhà trường, BĐDCMHS trường năm học 2018-2019, cùng 42 phụ huynh là BĐD CMHS của 14 lớp.

Hội nghị diển ra trong không khí long trọng, thầy Huỳnh Cao Đông, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường, đọc báo cáo tổng kết công tác giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Thông qua hội nghị nhà trường đã báo cáo những thành tích đạt được của thầy và trò trong năm học qua, qua kết quả đạt được PHHS rất vui mừng và phấn khởi, đồng tình ủng hộ những kết quả đạt được của nhà trường và mong nhà trường trong năm học tới đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Tiếp theo Hội nghị được nghe Bác Phùng Văn Khởi – Phó BĐD CMHS trường năm học 2018-2019, đọc báo cáo hoạt động của BĐD CMHS năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động năm học 2019-2020.

Với sự chủ trì của BĐD CMHS trường, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp những ý kiến xây dựng nhằm hoàn thiện phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 và thống nhất biểu quyết một số chỉ tiêu trong bản phương hướng.

Sau đó, BĐD CMHS trường năm học 2018-2019 đã tuyên bố hết nhiệm kỳ và Hội nghị đã tiến hành bầu ra một Ban đại diện mới, BĐD CMHS trường năm học 2019-2020 được bầu ra với 3 thành viên: Bác Phùng Văn Khởi – Hội trưởng, Bác Hồ Văn Khôi – Hội phó, Cô Đặng Thị Hoa – Ủy viên.

Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm học 2019-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp. BĐD CMHS trường năm học 2019-2020, cũng sẽ là một trong những cầu nối phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh toàn trường nhằm mục đích tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất cho con em phụ huynh.

Một số hình ảnh của Hội nghị: