HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 15/1/2018, Trường THPT Trần Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tại hội nghị có sự tham gia đầy đủ cán bộ CC,VC trong nhà trường.

Hội nghị diễn ra trong 1 buổi, tập trung học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và “công tác dân số trong tình hình mới”.

Chi bộ trường yêu cầu các cán bộ CC,VC nêu cao tinh thần nghiêm túc, tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng.

Nguồn: Hồ Văn Tiếp.