Phạm Tấn Vũ
 • Phạm Tấn Vũ
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Tổ trưởng
 • 0935364243
 • Sư phạm TDTT
Nguyễn Xuân Quyền
 • Nguyễn Xuân Quyền
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Bí thư Đoàn
 • 0935364243
 • Sư phạm TDTT
Võ Ta Ka
 • Võ Ta Ka
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • P. Bí thư Đoàn trường
 • 0935364243
 • Sư phạm TDTT
Nguyễn Văn Tuấn
 • Nguyễn Văn Tuấn
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • P.TT
 • Hóa học
Trần Thị Phương Thảo
 • Trần Thị Phương Thảo
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Trưởng Ban nữ công
 • 0935364243
 • Sư phạm Hóa
Ngô Văn Hải
 • Ngô Văn Hải
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • Hóa học
Măng Thùy May
 • Măng Thùy May
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • Sinh học
Lê Thị Bảo Thu
 • Lê Thị Bảo Thu
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • Sinh học
Nguyễn Hải Đường
 • Nguyễn Hải Đường
 • Tổ Sinh - Hoá - Thể dục - GDQP
 • Giáo viên
 • GDQP