Vì sao lấy tháng 9 hàng năm làm Tháng an toàn giao thông?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chỉ thị số 718/TTg ngày 01/9/1997 của Thủ tướng chính phủ quy định “Lấy tháng 9 hàng năm làm Tháng An toàn giao thông”.

Tháng 9 hàng năm là tháng cao điểm tuyên truyền về an toàn giao thông, phổ biến kịp thời, sâu rộng đến mọi người dân trong xã hội về thực trạng tai nạn giao thông; những thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và cả cộng đồng trong việc chấp hành các qui định về trật tự an toàn giao thông; vận động cán bộ, nhân dân tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và nhân dân trong việc giáo dục con em, học sinh thực hiện các qui định về an toàn giao thông; tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện có ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định bắt buộc trong vận chuyển hành khách, hàng hoá và quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy khi tham gia giao thông; vận động người điều khiển phương tiện mô tô, xe máy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên các đoạn đường, tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm; phát hiện, phản ánh kịp thời các vi phạm về kỹ thuật, an toàn đối với phương tiện vận chuyển hành khách, phương tiện vận tải hàng hoá; phản ánh và đề xuất kịp thời các hình thức, biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về kỹ thuật, an toàn phương tiện và các quy định về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện vận chuyển trong việc bảo đảm an toàn cho người và tài sản; các hình thức, biện pháp xử lý đối với người vi phạm quy định về giấy phép lái xe, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về giới hạn tốc độ và các quy định cảu pháp luật về An toàn giao thông đường bộ.